Transport i logistyka

transport_i_turystykaTo planowanie i realizacja sprawnego, ekonomicznego transportu osób i mienia z punktu A do punktu B. W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno-transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być obszerna, a jej zdobycie gwarantuje wiele polskich uczelni.

 
W ubiegłorocznej rekrutacji na dwa kierunki z tej grupu - logistykę i transport, przypadało ponad trzech kandydatów na jedno miejsce.

Jachting to kierunek, który łączy transport i oceanotechnikę. Studia kształcą fachowców znających się na eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych oraz specjalistów w dziedzinie turystyki wodnej, marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu.
Czy, aby wysłać statek z kontenerami zawierającymi samochody z Indii do Ameryki południowej trzeba skończyć specjalistyczne studia? Wydawać by się mogło, że takie patrzenie na świat to fanaberia i takie zadanie może zrealizować każdy manager z głową na karku, przyjrzymy się jednak naszemu problemowi nieco bliżej. Dystrybucja jakiegokolwiek towaru generuje koszty. Człowiek, przed którym stoi zadanie znalezienia optymalnego transportu między dwoma kontynentami musi ocenić setki różnych możliwości, analizując koszty, czas, ryzyko, a także długotrwałe relacje z podwykonawcami. Przyznacie chyba, że tego rodzaju czynności nie należą do łatwych i są niewykonalne, bez odpowiedniej wiedzy, znajomości narzędzi informatycznych, czy po prostu doświadczenia w branży. Oczywiście wybór odpowiedniego podwykonawcy nie kończy całego procesu. Do ustalenia są jeszcze cła, warunki transportu (np. możliwa ekspozycja towaru na niekorzystne warunki atmosferyczne), czas i sposób rozładowania kontenerowca, a także dalszy lądowy transport wspomnianych wcześniej samochodów. Oczywiście manager zarządzający taką operacją musi uwzględnić także możliwość redukowania kosztów, np. poprzez akumulację produktów w ramach możliwie najmniejszej ilości cykli transportowych. Wygląda na to, że logistyk musi mieć nie tylko sprawny rozum i fachowe oprogramowanie, ale także bardzo głęboką i rzetelną wiedzę o planowaniu, realizacji i kontroli procesów związanych z dystrybucją różnego rodzaju dóbr.

Studia na kierunku Logistyka mediów przygotowują specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, którzy potrafią rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, reklamy i marketingu oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach.
Kierunek studiów o naziwe Lotnictwo wbrew pozorom z lataniem w przestworzach ma niewiele wspólnego. Ale po jego ukończeniu zostaniesz lotnikiem. Kandydatów na nie wyłania się spośród osób legitymujących się najlepszymi świadectwami maturalnymi. Warto w ostatnim roku nauki w szkole średniej przyłożyć się do przedmiotów ścisłych. One zajmują dużo miejsca w programie nauczania na lotnictwie. Kto chce studiować na tym kierunku musi mieć z jednej strony kreatywny umysł, a z drugiej posiadać umiejętność logicznego myślenia. Adepci tego kierunku cieszą się sporym uznaniem na rynku pracy. Z ich doświadczenia korzysta coraz więcej firm, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką lotniczą.
Lotnictwo jest dziedziną techniki zajmującą się konstruowaniem i zastosowaniem maszyn latających. Kosmonautyka to zespół nauk dotyczących realizacji lotów kosmicznych, badań możliwości podróży w przestrzeni międzyplanetarnej i znajdujących się tam obiektów.
Na kierunku Nawigacja poznasz zasady określania pozycji i trajektorii ruchu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obiektów i środków lokomocji. To kierunek szkolący w zakresie zarządzania ludźmi i nawigacji, zmierza do zapewniania bezpieczeństwa ludziom i pojazdom znajdującym się na trasach środków lokomocji.
Zastanawiacie się nad podjęciem studiów na kierunku Logistyka, ale jednocześnie chcielibyście rozwijać swoje zainteresowania z zakresu nowoczesnych technologii i ich praktycznego wykorzystania w procesie planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towarów? W takim razie studia na kierunku Technologie informatyczne w logistyce będą dla Was doskonałym wyborem. Studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób, które posługują się tym językiem na poziomie zaawansowanym.
Od czasów rewolucji przemysłowej transport nabrał strategicznego znaczenia dla wielu dziedzin związanych z gospodarką. Dystrybucja różnego rodzaju dóbr ma dziś zasięg globalny i trzeba zauważyć, że potrzeby ludzkości w tym zakresie stale rosną. Transport wymieniany jest często jednym tchem wraz z logistyką i spedycją, ponieważ wraz z tymi dziedzinami tworzy jedną, spójną branżę, dzięki której możliwe jest przemieszczanie różnego rodzaju przedmiotów, osób, surowców czy produktów. Studia na tym kierunku mogą być świetną inwestycją, dlatego warto zapoznać się z ich charakterystyką!