Bezpieczeństwo

mundurowe_i_ochroniarskieZwiązane z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie i mienie. Często traktowane jak służba czy misja. W grupie tej odnajdziesz między innymi bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim być osobą odpowiedzialną, odważną i rozsądną. Nie zawsze praca, którą znajdziesz po tego typu kierunkach wymaga umiejętności kaskaderskich, ale z pewnością dyscypliny, trzeźwej analizy i racjonalnego podejścia. Kierunki te są przeznaczone na pewno bardziej dla sprawnych strategów niż twórczych marzycieli.
Zadania specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny koncentrują się wokół zapewniania pracownikom odpowiednich warunków wykonywania pracy. Należy znać aktualne przepisy prawa. Słowo "aktualne" nie zostało użyte przypadkowo. Ustawy i rozporządzenia zmieniają się w zawrotnym tempie. Oprócz tego, trzeba umieć analizować w sposób rzetelny i odpowiedzialny zagrożenia oraz możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w zakładzie pracy. Dodatkowo, specjalista musi wykazywać się talentem negocjacyjnym oraz umiejętnością prowadzenia szkoleń.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe maja charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, wojskowych, prawnych i ekonomicznych. Celem studiów jest wykształcenie pracowników dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, którzy będą przygotowani do działań w sytuacji kryzysowej i do kierowania działaniami antykryzysowymi. Nauka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentruje się będzie na nabyciu umiejętności rozpoznawania i diagnozowania zagrożenia oraz budowaniu programów dotyczących bezpieczeństwa. Zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Skomplikowana sytuacja społeczno-polityczna sprawia, iż konieczne jest rozwijanie kierunków studiów, które umożliwiałyby kształcenie specjalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa. Kierunek studiów Bezpieczeństwo państwa został przygotowany właśnie z myślą o tym celu. Jeśli pasjonują Was tematy bezpieczeństwa i kwestia współczesnych zagrożeń, to ten kierunek jest dla Was doskonałym wyborem. Szczególnie jest on polecany osobom, które swoją przyszłość zawodową widzą w jednostkach samorządowych i administracji centralnej i terenowej. Sprawdź więcej!
Jednym z podstawowych elementów działania każdej firmy jest bezpieczeństwo. Mowa tu nie tylko o bezpieczeństwie fizycznym, pracowników i mienia, ale też bezpieczeństwie informacji, finansowym, a także odpowiednim działaniu w sytuacjach kryzysowych. Specjalistyczną wiedzę w tych dziedzinach zdobędziesz na kierunku Bezpieczeństwo w biznesie. Jest to kierunek interdyscyplinarny, poszerzający horyzonty, a ponadto wzbogacający studiującego w pożądane na rynku pracy kompetencje.
Od kilkunastu lat można obserwować zwiększające się zainteresowanie studentów, problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Odpowiedzią na te potrzeby są studia w zakresie bezpieczeństwa, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Czy warto rozważyć poświęcenie kilku lat życia, na edukację w tym kierunku? Z pewnością warto dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne, na czym polega nauka tego obszaru i jakie perspektywy zawodowe ma absolwent Bezpieczeństwa.
Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne jest rozwijanie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności w kreatywnym kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności kraju. Dodatkowo nacisk stawiany jest na naukę zarządzania zespołami ludzkimi i instytucjami w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego w sytuacjach wystąpienia nagłych zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, epidemiami, terroryzmem. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu studiów oraz perspektyw zatrudnienia? Zapoznaj się z całym artykułem!
Ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań ekonomiki obronności jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Ekonomika obronności jest nauką o przygotowywaniu i wykorzystaniu potencjału gospodarczego, militarnego i społecznego niezbędnego dla zapewnienia państwu zdolności obronnej i bezpieczeństwa. Kierunek ekonomika obronności jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak zarządzanie i dowodzenie, bezpieczeństwo, ekonomia, logistyka.
Inżynier bezpieczeństwa to zawód, który nie ma zbyt długiej tradycji w katalogu profesji realizowanych w różnych branżach. Czy to znaczy, że do tej pory nikt nie realizował zadań, polegających na projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo? Taka wiedza oraz umiejętności wykorzystywane były od zamierzchłych czasów, jednak dopiero w XXI wieku studia w zakresie Inżynierii bezpieczeństwa stały się popularne. Inżynieria bezpieczeństwa jest więc kierunkiem studiów, który może zapewnić absolwentom świetną pracę!
Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć umiejętności projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, organizacji pracy i zachowań pracowników, w celu zapobiegania i eliminowania wypadków, awarii i chorób zawodowych. Dowiesz się, jak prowadzić szkolenia i dokumentacje BHP. Ponadto będziesz potrafił wykonać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny oraz warunków pracy. Dlaczego warto je wybrać i jakie przedmioty i zajęcia są realizowane w ramach programu studiów? Sprawdź! 
Kierunek studiów Obronność należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a także w wybranych obszarach humanistycznych i obejmuje problematykę obronną państwa w zakresie systemu obronnego państwa, teorii sztuki wojennej, tym strategii, sztuki operacyjnej i taktyki, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Przedmiotem badań obronności są przygotowania obronne państwa, organizacja i rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych, a także organizacja oraz prowadzenie działań obronnych.
Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego to makrokierunek, w ramach którego realizuje się dwa bloki przedmiotów: zagadnienia mechaniczne, zagadnienia telekomunikacyjne i lokacyjne. Kandydaci na ten kierunek studiów powinny mieć bardzo dobre wyniki praktycznie ze wszystkich przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki oraz chemii, a nawet anatomii człowieka. Oprócz tego, studenci powinni wykazać się świetną organizacją własnej pracy. Chcesz wiedzieć więcej na temat programu studiów realizowanego na kiernku Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego?
Studiowanie Wojskoznawstwa to propozycja dla miłośników militariów oraz tych, którym marzy się praca w mundurze. Absolwenci Wojskoznawstwa po ukończeniu tych studiów mogą liczyć na pracę w wojskowych muzeach, instytucjach badawczych, a także w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Program studiów na Wojskoznawstwie obejmuje trzy grupy zajęć, które dotyczą wzajemnie uzupełniających się zagadnień związanych z historią, bezpieczeństwem wewnętrznym, a także zarządzania kryzysowego. Zapoznaj się z całym artykułem na temat kierunku!
Spośród dziesiątek kierunków w ofertach edukacyjnych uczelni trudno wyłowić ten najbardziej nam odpowiadający. By ułatwić zadanie niezdecydowanym, proponujemy studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie. Atrakcyjna forma studiów dająca możliwości wielokierunkowego rozwoju, bogaty program praktyk i staży, także za granicą, wreszcie szerokie możliwości zatrudnienia w organizacjach z sektora obronności. By dostać się na kierunek Zarządzanie i dowodzenie należy mieć wysokie stopnie na świadectwie maturalnym i stanąć do konkursu świadectw.