Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Filologia angielska (anglistyka) kierunek studiów
Filologia angielska (anglistyka)
Kierunki studiów - Studia filologiczne
Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego.

Instytut Filologii Angielskiej UWr oferuje: szeroki wachlarz dziedzin naukowych (językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, literatura angielska i amerykańska, psycholingwityka), wiele zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka angielskiego (słownictwo, gramatyka, fonetyka, pisanie, konwersacje z native speakerami), nowoczesny program studiów z zakresu translatoryki i dydaktyki nauczania języka angielskiego, możliwość odbywania studiów 1-go i 2-go stopnia w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty i niedziele).


Na Wydziale Humanistycznym prowadzimy studia na kierunku Filologia, w ramach którego kształcimy w zakresie specjalności: Filologia angielska, germańska, hiszpańska i rosyjska. Zapewniamy możliwość kontynuacji rozwoju naukowego i zdobywania wykształcenia po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) na studiach II stopnia (magisterskich). Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.


W trakcie studiów:
Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów: wstęp do językoznawstwa, komunikacja międzykulturowa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka angielskiego, wstęp do literaturoznawstwa, literatura brytyjska, literatura amerykańska, historia Wielkiej Brytanii, brytyjskie studia kulturowe, historia USA, amerykańskie studia kulturowe, praktyczna nauka języka angielskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, metody i techniki nauczania języka angielskiego, psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych, emisja głosu, informatyka w nauczaniu języków obcych, gramatyka opisowa jezyka angielskiego, gramatyka kontrastywna angielsko-polska.

Po studiach:

Absolwent Filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe, w zależności od specjalności może być zatrudniony m.in.:
- jako tłumacz etatowy w przedsiębiorstwach i firmach krajowych i międzynarodowych 
- jako tłumacz w ramach wolnego zawodu współpracując z różnymi firmami lub instytucjami o charakterze międzynarodowym, 
- jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych, prywatnych, językowych,
- w przedsiębiorstwach jako specjalista języka biznesu.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  

 

Student w Kielcach

Studia w Świętokrzyskiem

phoca_thumb_s_kielce2
Siadając na ławeczce koło Jana zobaczysz Wersal, a przy nim Witolda Gombrowicza i może nawet Marilyn Monroe. Kiedy już Ci się znudzi, możesz zanurkować w pobliskim Jeziorze Szmaragdowym. Nadal nie masz pojęcia, gdzie jesteś?

Więcej…